Saturday, June 7, 2008

Northwest Thailand Mae Sariang and onwards


Mae Sariang - Mae Hong Son - Ban Rak Thai (Tea Village) - Ban Namrin - Manora (Karen Village) - Pai - Chiang Mai. Details and photos to come later.